Den nya McLay 651 Cross Over kan man även få som en kabinbåt och blir då den minsta kabinmodellen i vårt program. Nu är en 651:a på väg hem och beräknas anlända Göteborg i sista veckan i April.

Både vi på McLay boats och köparen ser fram att bekanta oss mera med denna båt som vi tror är en perfekt båt i storlek i många hänseenden!