Redan nu så förbereds en del utrustning som är tänkt till båten som t.ex. bogpropeller m.m. Leende personal på McLayboats är inte heller så tokigt! Fler bilder kommer under bygget. Bara att h... Read More